Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

Co se událo

17.3.2020

Školení První Pomoci

V průběhu prvních dnů, kdy musela být praxe uzavřena, jsme využili čas opakování postupů v oblasti první pomoci a kardiopulmonální resuscitace.

16.3.2020

Nástup Coronavirové krize

Tak jako v jiných praxích, i u nás tato situace značně zkomplikovala naší činnost. Díky nasazení našich zaměstnanců se nám však daří provoz praxe udržet z větší částo v provozu. Víc o této situaci najdete v části Aktuální informace.

27.2.2020

10. seminář PCDI - 30 let se Straumannem

4.11.2019

Nástup dr. Folta

Dne 4. listopadu 2019 nastoupil do naší praxe nový lékař MUDr. Tomáš Folta. Je spolužákem dr. Zábrodského, řadu let žil v cizině, v Mnichově a poté ve Velké Británii. Je zkušeným stomatologem se zaměřením na protetické ošetření jak zubů, tak zubních implantátů.

16.6.2018

Přednáška Hybridní náhrada ITI klub


Na tomto symposium přednášel i dr. Streblov, který u nás pracoval v letech 2004-2010

6.11.2018

Školení První pomoci v naší praxi

Zde jsme si zejména procvičovali použití přenosného defibrilátoru AED, kterým je naše praxe vybavena.

18.1.2018

9. seminář PCDI

Dentální implantologie 3. vydání 2017

Jsme spoluautoři této krásné obsáhlé publikace pod vedením prof. Antonína Šimůnka.

17.4.2015

Přednáška Symposium Lasak

16.8. 2016

Školení První Pomoci v naší praxi

20.3.2014

Přednáška na ITI klubu

Přednáška na setkání členů ITI klubu v Praze na téma Hybridní náhrada v horní čelisti kotvená zubními implantáty.

20.9.2013

Akce 20 let PCDI

K 20. výročí založení naší praxe jsme uspořádali setkání s kamarády a kolegy, kteří spolupracují s naší praxí. Slavnostní atmosféru celá večera zpříjemnil i Ivan Hlas, který zde vystoupil se svým „Pokojovým triem“.13.4.2013

Přednáška 20 let výročí stomatologické kliniky FNKV

Dne 13. dubna 2013 vystoupil dr. Zábrodský na vzpomínkové akci věnované 20. výročí stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působil v letech 1990 až 1993 jako primář oddělení.

12.6.2013

Školení První pomoci

30.1.2013

Master course Bern

V lednu 2013 se účastnili dr. Zábrodský a dr. Jirkalové kurzu ve švýcarské Bernu, který byl veden jejich dlouholetými vzory v dentální implantologie prof. D. Buserem a prof. U. Belserem