Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

Náš tým

V souladu s naší koncepcí poskytování komplexní zubní péče se náš tým skládá z odborníků schopných poskytnout kvalitní ošetření ve všech oblastech stomatologie kromě ortodoncie. V této oblasti spolupracujeme zejména se specialistou v ortodoncii MUDr. Jiřím Petrem.

Ošetřující:
MUDr. Vladimír Zábrodský

MUDr. Vladimír Zábrodský
zubní lékař, specialista na dentální implantologii, vedoucí lékař praxe
Přední český implantolog, po promoci v roce 1980 pracoval jako praktický zubní lékař, posléze jako stomatochirurg, atestaci v oboru stomatologie 1. stupně složil v roce 1983 a 2. stupně se zaměřením na dentoalveolární chirurgii v roce 1988, od roku 1990 působil jako ordinář pro dentoalveolární chirurugii pro oblast Prahy 1, poté se stal primářem stomatologického oddělení 3. LF Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Po četných stážích a pobytech v zahraničí, zejména v Nizozemí, Velké Británii, Švýcarsku a USA se začal intenzivně věnovat dentální implantologii a začal jako jeden z prvních organizovat vzdělávací kurzy v této oblasti. Od samého začátku pracoval zejména se švýcarským implantačním systémem Straumann. V roce 1996 se stal spoluzakladatelem Implantologického klubu ČR, aktivně se účastní četných implantologických sympózií a setkání. Je spoluautorem učebnice dentální implantologie. V oboru dentální implantologie se věnuje zejména problematice náhrady zubů dentálními implantáty v horní bezzubé čelisti. Hovoří anglicky.

Zástupcem vedoucího lékaře praxe je
MUDr. Radana Zábrodská

MUDr. Radana Zábrodská Jirkalová
zubní lékařka, specialistka na estetickou stomatologii a protetickou implantologii, zástupce vedoucího  lékaře
Promovala v roce 1983, poté pracovala jako obvodní stomatolog v Praze 1, atestaci 1. stupně složila v roce 1991, poté pracovala na stomatologickém oddělení 3. LF Karlovy Univerzity v Praze. V roce 1993 založila spolu s dr. Zábrodským soukromou zubní praxi a posléze implantologické centrum. Specializuje se na estetickou stomatologii, a to jak v oblasti obecné stomatologie, tak i v oblasti dentální implantologie. Účastnila se četných stáží v zahraničí, zejména v Nizozemí, Švýcarsku a USA. Pravidelně se účastní četných mezinárodních sympozií a setkání. Je spoluautorkou učebnice dentální implantologie a spoluautorkou projektu "Rekonstrukce alveolárního defektu maxily u nemocných s rozštěpem v časné dospělosti". Je členkou mezinárodního týmu dentálních implantologů ITI. Hovoří anglicky a německy.


Dalšími členy našeho týmu jsou
MUDr. Zdeněk Novák

MUDr. Zdeněk Novák
zubní lékař, specialista na dentální implantologii
Po dokončení studia stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství UK nastoupil roku 1985 na II. stomatologickou kliniku FVL UK. Roku 1989 složil první atestaci ze stomatologie. Poté pracoval na oddělení dentoalveolární chirurgie II. stomatologické kliniky Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 složil druhou atestaci ze stomatologie. Od roku 1993 pracoval na NsP MV Praha 10 ako chirurg, posléze se zde stal primářem. V naší praxi začal pracovat na částečný úvazek v roce 1994. Od roku 1998 pracuje také ve vlastní soukromé zubní praxi. Jeho zájmy se však neomezují pouze na dentální implantologii. Na částečný úvazek pracuje také na radiodiagnostickém oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde vyhodnocuje CT snímky obličejové oblasti. Dále je dlouholetým konzultantem firmy Kerr - Spofa Dental pro dentální materiály a spolupracovníkem firmy Lasak, která je největším českým výrobcem dentálních implantátů. Hovoří anglicky a rusky.


MDDr. Martina Krčmářová

MDDr. Martina Krčmářová v současné době mateřská dovolená
zubní lékařka, všeobecná stomatologie a endodoncie
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru zubní lékařství. Roku 2014 řádně ukončila vysokou školu. V průběhu studia absolvovala praktické stáže na fakultě, ve stomatologické části IKEMu i v soukromých praxích - AV dental a Pražské centrum dentální implantologie (PCDI). V roce 2013 získala certifikát z kurzu dentální hygieny. Během studia i po něm absolvovala řadu vzdělávacích kurzů se zaměřením na endodoncii, implantologii, konzervační i protetické zubní lékařství. Zaměřuje se zejména na problematiku zubního kazu a jeho komplikací (postižení dřeně a kořenových kanálků) čili preventivní a záchovnou stomatologii (výplňová terapie, endodoncie, rekonstrukce ztracených zubních tkání před protetickým ošetřením) i pedostomatologii (výplňová a extrakční terapie). V naší praxi pracuje od roku 2013, nejprve jako asistentka a od roku 2014 jako lékařka.


MDDr. Mária Frolo
MDDr. Mária Frolo
zubní lékařka
S naší praxí spolupracuje od roku 2013, v průběhu studia jako asistentka a od roku 2017, kdy úspěšně zakončila své studium na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, jako zubní lékařka. V současnosti je studentkou postgraduálního studia v oboru Stomatologie. V rámci své doktorandské práce se věnuje kombinaci dentální implantologie a snímatelné protetiky a to konkrétně hybridním náhradám v horní čelisti neseným implantáty spojenými třmenem. Během svého magisterského studia i po jeho skončení absolvovala řadu školení, zejména se zaměřením na implantologii a protetiku. Kromě naší praxe pracuje i na Protetickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde je jedním z předních pedagogů v preklinickém programu stomatologické protetiky pro studenty 1. a 2. ročníku stomatologie.


MUDr. Tomáš Folta
MUDr. Tomáš Folta
zubní lékař
V naší pracuje od listopadu 2019. Má 30 letou praxi ve stomatologii, zejména protetické. Je absolventem UK v Praze. Do zahraničí odešel v roce 1982, poté pracoval ve vlastní praxi Mnichově a v roce 2006 se přestěhoval na Velké Británie, kde pokračoval ve své profesi až do roku 2019. Zajímá se zejména o protetickou stomatologii a ošetření zubních implantátů. Absolvoval mnoho studijních pobytů a stáží zejména v USA. Mluví výborně německy a anglicky.

Zuzana Kozinková, DiS.

Zuzana Kozinková, DiS.
dentální hygienistka
Je absolventkou Střední zdravotní školy 5. května. Roku 2005 ukončila tříleté studium na Soukromé vyšší škole pro dentální hygienistky. V průběhu studia absolvovala stáže v soukromých praxích. V naší praxi pracuje od roku 2005.

Anna Hanzlíková, DiS.

Anna Hanzlíková, DiS. v současné době mateřská dovolená
dentální hygienistka
Je absolventkou střední školy zdravotnické v Praze, obor zdravotní laborant. V roce 2011 ukončila tříleté studium na Vyšší odborné škole pro dentální hygienistky v Ústí nad Labem. V průběhu studia i po něm absolvovala řadu vzdělávacích kurzů se zaměřením na dentální hygienu a bělení zubů. V naši praxi pracuje od července 2012.