Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

Náš tým

V souladu s naší koncepcí poskytování komplexní zubní péče se náš tým skládá z odborníků schopných poskytnout kvalitní ošetření ve všech oblastech stomatologie kromě ortodoncie. V této oblasti spolupracujeme zejména se specialistou v ortodoncii MUDr. Jiřím Petrem.

Ošetřující:
MUDr. Vladimír Zábrodský

MUDr. Vladimír Zábrodský
zubní lékař, specialista na dentální implantologii, vedoucí lékař praxe
Přední český implantolog, po promoci v roce 1980 pracoval jako praktický zubní lékař, posléze jako stomatochirurg, atestaci v oboru stomatologie 1. stupně složil v roce 1983 a 2. stupně se zaměřením na dentoalveolární chirurgii v roce 1988, od roku 1990 působil jako ordinář pro dentoalveolární chirurugii pro oblast Prahy 1, poté se stal primářem stomatologického oddělení 3. LF Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Po četných stážích a pobytech v zahraničí, zejména v Nizozemí, Velké Británii, Švýcarsku a USA se začal intenzivně věnovat dentální implantologii a začal jako jeden z prvních organizovat vzdělávací kurzy v této oblasti. Od samého začátku pracoval zejména se švýcarským implantačním systémem Straumann. V roce 1996 se stal spoluzakladatelem Implantologického klubu ČR, aktivně se účastní četných implantologických sympózií a setkání. Je spoluautorem učebnice dentální implantologie. V oboru dentální implantologie se věnuje zejména problematice náhrady zubů dentálními implantáty v horní bezzubé čelisti. Hovoří anglicky.


Zástupcem vedoucího lékaře praxe je
MUDr. Radana Zábrodská

MUDr. Radana Zábrodská Jirkalová
zubní lékařka, specialistka na estetickou stomatologii a protetickou implantologii, zástupce vedoucího  lékaře
Promovala v roce 1983, poté pracovala jako obvodní stomatolog v Praze 1, atestaci 1. stupně složila v roce 1991, poté pracovala na stomatologickém oddělení 3. LF Karlovy Univerzity v Praze. V roce 1993 založila spolu s dr. Zábrodským soukromou zubní praxi a posléze implantologické centrum. Specializuje se na estetickou stomatologii, a to jak v oblasti obecné stomatologie, tak i v oblasti dentální implantologie. Účastnila se četných stáží v zahraničí, zejména v Nizozemí, Švýcarsku a USA. Pravidelně se účastní četných mezinárodních sympozií a setkání. Je spoluautorkou učebnice dentální implantologie a spoluautorkou projektu "Rekonstrukce alveolárního defektu maxily u nemocných s rozštěpem v časné dospělosti". Je členkou mezinárodního týmu dentálních implantologů ITI. Hovoří anglicky a německy.


Dalšími členy našeho týmu jsou
MUDr. Zdeněk Novák

MUDr. Zdeněk Novák
zubní lékař, specialista na dentální implantologii
Po dokončení studia stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství UK nastoupil roku 1985 na II. stomatologickou kliniku FVL UK. Roku 1989 složil první atestaci ze stomatologie. Poté pracoval na oddělení dentoalveolární chirurgie II. stomatologické kliniky Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 složil druhou atestaci ze stomatologie. Od roku 1993 pracoval na NsP MV Praha 10 ako chirurg, posléze se zde stal primářem. V naší praxi začal pracovat na částečný úvazek v roce 1994. Od roku 1998 pracuje také ve vlastní soukromé zubní praxi. Jeho zájmy se však neomezují pouze na dentální implantologii. Na částečný úvazek pracuje také na radiodiagnostickém oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde vyhodnocuje CT snímky obličejové oblasti. Dále je dlouholetým konzultantem firmy Kerr - Spofa Dental pro dentální materiály a spolupracovníkem firmy Lasak, která je největším českým výrobcem dentálních implantátů. Hovoří anglicky a rusky.MDDr. Ondřej Jirsa 
MDDr. Ondřej Jirsa
zubní lékař
Do naší praxe nastoupil po ukončení studia na lékařské fakultě v Hradci Králové, obor Zubní lékařství. V rámci studia byl školitelem dentální hygieny v projektu Dental prevention. Kromě řady vzdělávacích kurzů a stáží dostal také možnost asistovat u rozsáhlých stomatochirurgických výkonů na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Pardubické nemocnici. Je zařazen do programu celoživotního vzdělávání České stomatologické komory. V naší praxi pracuje jako praktický stomatolog s postupným zaměřováním na dentální implantologii. Absolvoval kurz zubních implantátů Straumann.
MDDr. Martina Krčmářová

MDDr. Martina Krčmářová v současné době mateřská dovolená
zubní lékařka, všeobecná stomatologie a endodoncie
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru zubní lékařství. Roku 2014 řádně ukončila vysokou školu. V průběhu studia absolvovala praktické stáže na fakultě, ve stomatologické části IKEMu i v soukromých praxích - AV dental a Pražské centrum dentální implantologie (PCDI). V roce 2013 získala certifikát z kurzu dentální hygieny. Během studia i po něm absolvovala řadu vzdělávacích kurzů se zaměřením na endodoncii, implantologii, konzervační i protetické zubní lékařství. Zaměřuje se zejména na problematiku zubního kazu a jeho komplikací (postižení dřeně a kořenových kanálků) čili preventivní a záchovnou stomatologii (výplňová terapie, endodoncie, rekonstrukce ztracených zubních tkání před protetickým ošetřením) i pedostomatologii (výplňová a extrakční terapie). V naší praxi pracuje od roku 2013, nejprve jako asistentka a od roku 2014 jako lékařka.


MDDr. Mária Frolo v současné době u nás pracuje jeden den v týdnu
MDDr. Mária Frolo
zubní lékařka
S naší praxí spolupracuje od roku 2013, v průběhu studia jako asistentka a od roku 2017, kdy úspěšně zakončila své studium na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, jako zubní lékařka. V současnosti je studentkou postgraduálního studia v oboru Stomatologie. V rámci své doktorandské práce se věnuje kombinaci dentální implantologie a snímatelné protetiky a to konkrétně hybridním náhradám v horní čelisti neseným implantáty spojenými třmenem. Během svého magisterského studia i po jeho skončení absolvovala řadu školení, zejména se zaměřením na implantologii a protetiku. Kromě naší praxe pracuje i na Protetickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde je jedním z předních pedagogů v preklinickém programu stomatologické protetiky pro studenty 1. a 2. ročníku stomatologie.


MDDr. Lenka Habichová v současné době mateřská dovolená
MDDr. Lenka Habichová
zubní lékařka
Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze. Studium řádně ukončila v roce 2015, během studia se zúčastnila studijní stáže po dobu jednoho semestru na Universität Rostock v rámci programu Erasmus. Věnuje se všem výkonům praktického zubního lékaře. Mluví plynně anglicky, tudíž bez problémů ošetří i zahraniční pacienty. V naší praxi pracuje na zkrácený úvazek od dubna 2020.MDDr. Lucie Čermáková u nás pracuje na zkrácený úvazek ve středu a ve čtvrtek
MDDr. Lucie Čermáková
zubní lékařka
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 působila v soukromé zubní ordinaci jako asistentka, po dokončení studia v roce 2017 nastoupila na plný úvazek do pražské ordinace zaměřující se na parodontologii a dentální implantologii. Během studia absolvovala stáže na chirurgicky orientovaných pracovištích a kurz individuálně trénované orální prevence. Pravidelně se zúčastňuje vzdělávacích akcí zaměřených na praktické zubní lékařství. Kromě práce u nás je zaměstnaná v rodinné ordinaci v Mladé Boleslavi. Provádí výkony praktického zubního lékaře a věnuje se dentálním implantátům. Hovoří anglicky.
MDDr. Eliška Niedermertlová pracovala u nás na zkrácený pracovní úvazek ve čtvrtek a pátek. V současné době odjela dlouhodobě do zahraničí.
MDDr. Eliška Niedermertlová
zubní lékařka
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Promovala v roce 2018, během studia absolvovala stáže v chirurgicky orientovaných pracovištích, ve stomatologické ambulanci pro rizikové pacienty v IKEMu nebo zahraniční studijní pobyt na Universität Rostock. Zároveň pracovala jako asistentka zubního lékaře. Věnuje se spektru výkonů praktického zubního lékaře. Hovoří anglicky a německy.

Bc. Eva Šmardová

Bc. Eva Hrabětová  (dříve Šmardová)
dentální hygienistka
Je absolventkou Střední zdravotnické školy 5. května. Studium dentální hygieny na 3. LF Univerzity Karlovy ukončila v roce 2015. Od té doby získávala své pracovní zkušenosti na několika stomatologických klinikách v Kladně a Praze. Ve svém oboru se snaží neustále aktivně vzdělávat v rámci kurzů z oblasti preventivní stomatologie a parodontologie, věnuje se také bělení zubů. Hovoří anglicky. V naší praxi pracuje od června 2020.
Zuzana Kozinková, DiS.

Zuzana Kozinková, DiS.
dentální hygienistka
Je absolventkou Střední zdravotní školy 5. května. Roku 2005 ukončila tříleté studium na Soukromé vyšší škole pro dentální hygienistky. V průběhu studia absolvovala stáže v soukromých praxích. V naší praxi pracuje od roku 2005.

Anna Hanzlíková, DiS.

Anna Hanzlíková, DiS. v současné době mateřská dovolená
dentální hygienistka
Je absolventkou střední školy zdravotnické v Praze, obor zdravotní laborant. V roce 2011 ukončila tříleté studium na Vyšší odborné škole pro dentální hygienistky v Ústí nad Labem. V průběhu studia i po něm absolvovala řadu vzdělávacích kurzů se zaměřením na dentální hygienu a bělení zubů. V naši praxi pracuje od července 2012.