Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

Dentální implantologie na principu vzájemně výhodné spolupráce

Naše praxe nabízí lékařům, kteří mají zájem o ošetření svých pacientů dentálními implantáty, spolupráci v této oblasti. Nabízíme kompletní škálu implantologických výkonů, které patří do oblasti ambulantních výkonů. V současné době používáme zejména ve světě vysoce uznávané a v Evropě nejvíce rozšířené švýcarské implantáty Straumann a v omezené míře i kvalitní české implantáty Impladent. Z přípravných implantologických výkonů provádíme augmentace, jak tvrdých, tak i měkkých tkání. V oblasti augmentace kostní tkáně provádíme výkony od menších augmentací s využitím klasické augmentační směsi vlastní kostní tkáně a uměle vyrobeného granulátu spolu s bariérou membránou až po operace typu zavřený i otevřený sinus lift a výkony s využitím kostních štěpů z intraorální oblasti.

Naše spolupráce s doporučujícími lékaři je založena na těchto principech:

  1. poskytujeme kvalitní implantologické ošetření založené na třicetiletých zkušenostech v oblasti dentální implantologie, zavedení několika tisíc dentálních implantátů a úspěšnosti přibližně 99% v dolní čelisti a 97% v čelisti horní v období hodnocení 1 až 25 let
  2. provádíme pouze dlouhodobě ověřené výkony (např. sinus lift) a zavádíme implantáty, které jsou úspěšně používány již více než 25 let
  3. po zavedení implantátu poskytujeme dlouhodobou záruku na vhojení implantátu a i po uplynutí této záruky nabízíme pacientovi s případným problémem „gentlemanské“ řešení této vzácně vzniklé situace.
  4. pro své doporučující lékaře provádíme vzdělávací akce tak, aby byl pro ně zajištěn přísun aktuálních informací v oblasti dentální implantologie
  5. nabízíme spolupráci lékařům formou úplného implantologického ošetření (tedy provedením jak chirurgické, tak i protetické fáze ošetření) nebo ošetření pouze v oblasti chirurgické (vlastní protetické ošetření provede doporučující lékař)
  6. spolupráce je založena na bázi kolegiality, tedy doporučený pacient bude v naší praxi ošetřen pouze v oblasti dentální implantologie a poté vrácen doporučujícímu lékaři k dalšímu ošetřování

Máte-li zájem o spolupráci, prosím, kontaktujte nás :
(Nezapomeňte uvést na sebe spojení)