Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

Implantologická porada

Jedním z předpokladů dlouhodobého úspěchu implantátů je pečlivé vyšetření, poučení a příprava pacienta k výkonu. K tomu slouží implantologická porada a její závěr, obvykle několikastránková zpráva. Tuto poradu nelze realizovat bez návštěvy v naší praxi. „Na dálku“, např. mailem, lze poskytnou pouze orientační informace. Pro detailní a správné vypracování zprávy je nutná přítomnost pacienta v ordinaci a obvykle i rtg snímek (mnohdy i 3D rtg).

 Individuální část

V této části jsou zhodnoceny 3 hlavní předpoklady dlouhodobého úspěchu implantátů:

  1. celkový zdravotní stav a věk
  2. hygiena a stav parodontu
  3. objem a stav kosti v místě plánované implantace

Dále je pacient seznámen s jinými možnostmi řešení situace, vlastním výkonem a s úspěšností a riziky ošetření, dále s přesně stanovenou cenou ošetření a na závěr s doporučeným postupem a informacemi pro jeho stomatologa. Součástí zprávy je obrázek, který srozumitelně ukazuje pacientovi jaký je cíl a výsledek ošetření

Náčrt implantologického ošetření

Obecná část

V obecné části je pacient seznámen s dalšími důležitými informacemi, popisem průběhu výkonu, určení času implantace, určení typu implantátu, proč dnes preferujeme systém Straumann, informace o možné dostavbě kosti a jejích variantách, o materiálech používaných při dostavbě kosti, o pooperačním průběhu, o implantologickém pasu, záruce na implantát a na protetickou práci, o podmínkách této záruky, o možné alergii na titan, velké zatížení protetických prací kotvených implantáty ve srovnání s těmi kotvenými zuby, o recallu i o tom, jak postupovat při rušení termínu

Cena implantologické porady

Cena implantologické porady závisí na její náročnosti a nutných doprovodných úkonech (zejména rtg).

  • Jednoduchá implantologická porada bez zhotovení rtg snímku cca 600-900,-Kč
  • Složitější implantologická porada se zhotovením OP rtg snímku cca 1900,-Kč
  • Složitá implantologická porada se zhotovením 3D rtg snímku cca 2400,-Kč

Po každé poradě pacient obdrží podrobný zápis porady s veškerými informacemi týkajícími se jak daného případu, tak i obecnými. Zápis této porady obdrží pacient buď přímo po implantoloigické poradě nebo je mu zápis zaslán na jeho emailovou adresu cca do 1 týdne od porady.

Zápis obsahuje i schématický, pro pacienta snadno pochopitelný, náčrt řešení situace.

Další ukázka náčrtu postupu v implantologické léčbě


Máte zájem o konzultaci?

Pokud máte zájem o konzultaci v naší praxi,  prosím volejte 603 518 325  nebo nám napište:
(Nezapomeňte uvést na sebe kontakt)