Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

U nás se nemusíte ošetření bát...

Co nabízíme

Naše praxe nabízí veškeré zubní ošetření s výjimkou ortodoncie. Vedle konzervativní stomatologie (ošetření zubního kazu a kořenových kanálků) nabízíme veškerá protetická ošetření (celokeramické fixní práce, moderní částečné i celkové snímací náhrady), ošetření parodontu včetně dentální hygieny, několik způsobů bělení zubů a zejména ošetření zubními implantáty.

Jednou z hlavních zásad moderní mediciny, a tedy i zubního lékařství, je snaha onemocnění předcházet ještě před jeho vznikem. Tento přístup ochrání pacienta před onemocněním samotným a je výrazně snadnější, než rozvinuté onemocnění později léčit.

Pravidelné preventivní vyšetření dutiny ústní zhruba 2x za rok, provedené erudovaným stomatologem, je základním způsobem, jak princip prevence realizovat. Toto vyšetření je třeba provést pečlivě a s využitím všech dnes dostupných pomůcek a metod a nelze jej realizovat "za pár minut". Součástí tohoto vyšetření musí být kompletní vyšetření nejen chrupu, ale i měkkých tkání dutiny ústní. Při hodnocení chrupu hodnotíme úroveň hygieny dutiny ústní, pátráme po případném vznikajícím nebo již existujícím zubním kazu a hodnotíme kvalitu již provedeného ošetření (ve viditelné oblasti vždy i estetiku ošetření), dále posuzujeme stav parodontu pacienta a také skus a případné ortodontické anomálie pacienta. Nezbytné rtg vyšetření provádíme pouze s kvalitními digitálními přístroji, které vedle kvalitního výsledku vyšetření ochrání pacienta před vyššími dávkami rtg záření běžnými při použití klasického rtg vyšetření. Je prokázáno, že rtg vyšetření v rámci preventivních vyšetření je třeba provádět minimálně 1x za 2 roky. Kvalitní dokumentace vyšetření je předpokladem využití výsledků tohoto vyšetření při dalších kontrolních návštěvách pacienta. Proto se velmi osvědčuje využít k tomuto vyšetření, vedle již zmíněného kvalitního rtg vyšetření i digitální fotografie a snímky zhotovené intraorální kamerou.

V našem oboru máme situaci usnadněnou tím, že víme, že se na vzniku většiny onemocnění dutiny ústní zásadním způsobem podílí nedostatečná úroveň ústní hygieny pacientů a také nezájem pacientů o preventivní vyšetření a v některých případech i o vlastní ošetření. U většiny pacientů v naší republice není úroveň hygieny dutiny ústní na dostatečné úrovni. Na tom se podílí zejména to, že v dřívějších dobách byl význam hygieny dutiny ústní velmi podceňován a pacienti nebyli o významu hygieny dostatečně informováni a instruováni. Nyní se však začíná tato situace postupně zlepšovat. Svým dílem k tomu přispívá i práce dentálních hygienistek, které se v našich ordinacích objevily teprve nedávno a které se specializují právě na tuto oblast. Poskytují profesionální péči o hygienu dutiny ústní, která je základním pilířem prevence ve stomatologii a jejím prostřednictvím lze poměrně snadno, samozřejmě za předpokladu spolupráce pacienta, předejít jak vzniku zubního kazu a onemocnění parodontu, tak i výrazně prodloužit životnost protetických prací v dutině ústní pacientů. Profesionální péče o hygienu dutiny ústní je také nezbytná u pacientů se zubními implantáty.

Pokud již dojde ke vzniku onemocnění a ošetření je nezbytné, je naší zásadou co nejšetrnější a nejvíce fyziologické ošetření (tedy ošetření jehož výsledek co nejvíce připomíná normální stav dutiny ústní) a samozřejmě jeho bezbolestnost. K ošetření používáme pouze velmi kvalitní a již dlouhodobě vyzkoušené dentální materiály. Důraz klademe vedle kvality a trvanlivosti také samozřejmě na estetický výsledek naší léčby. Komfort pacienta, informovanost pacienta o průběhu léčby i jejím předpokládaném výsledku a ceně ošetření, příjemné prostředí a vlídné zacházení jsou dalšími pilíři naší léčby. Důraz klademe také na schopnost poskytnout komplexní zubní péči, což v praxi znamená, že pacient nemusí docházet do jiných zařízení k poskytnutí specializovaného ošetření a je mu, s výjimkou ortodoncie, poskytnuta veškerá péče přímo v naší praxi.

Poznámka k dentální hygieně.

I když je dojem z televizních reklam zcela opačný, nejdůležitější při čištění zubů není zubní pasta, ale především správné a důkladné vyčištění zubů. Člověk, který si správně čistí zuby, významně snižuje riziko vzniku zubního kazu, předchází parodontitidě a prodlužuje životnost protetických prací i výplní. Proto na čištění zubů klademe v naší praxi velký důraz - je totiž základním pilířem celé péče a předpokladem pro veškeré další ošetření.

Nikdo z nás se nenarodil s tím, že by věděl, jak si správně čistit zuby. Proto se Vám v naší praxi bude věnovat dentální hygienistka, která Vám vše ukáže, vysvětlí, vybere s Vámi vhodné pomůcky a pomůže Vám dosáhnout dokonalého čištění. Dále Vám odstraní zubní kámen, povlak a pigmenty na zubech. Nejdůležitější díl práce je však na Vás a tou je každodenní poctivé čištění, bez kterého to bohužel nejde. Není důležitá kvantita (čistit si zuby po každém jídle apod.) ale rozhodně kvalita (precizní čištění).

Při dobrém čištění velmi rychle mizí otok a krvácení dásní, mizí zápach z úst a mizí nepříjemné pocity. Přestávají se tvořit nové zubní kazy, nevzniká zubní kámen a z návštěvy u zubního lékaře se stává společenská událost, které se nebojí ani pacient ani lékař. Nejlepší výplň je žádná výplň a proto se raději starejte sami, ať se o Vás nemusí starat zubaři. Potřebujete, abyste nepotřebovali zubního lékaře? Zkuste to s námi.